(Lanjutan “Pentingnya Fiqh Islami” dan Fiqh (memahami) agama petanda bahwa Allah menghendaki kebaikan padanya)

Asy-Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdillah bin Baz rahimahullah :

“Maka tugas seorang muslim adalah :

Menuntut/mencari ilmu, mempelajari/mendalami agama, memandang dengan teliti.

Memiliki perhatian terhadap Kitabullah, menghadap kepadanya, dan mentadabburinya, serta mengambil manfaat darinya.

Memiliki perhatian terhadap sunnah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, mempelajarinya, mengamalkanya, dan menghafal apa yang mudah darinya.

Barangsiapa yang berpaling dari dua dasar ini dan melalaikannya, maka itu adalah petanda dan alamat bahwa Allah tidak menghendaki kebaikan padanya, dan itu adalah alamat kebinasaan dan kehancuran, serta alamat hati telah rusak dan menyimpang dari hidayah.

Kita memohon kepada Allah keselamatan dan penjagaan dari segala yang membuat-Nya murka.

Majmu’ Fatawa wa Maqalat Mutanawwi’ah, 10/7

Majmu’ah Manhajul Anbiya
@ManhajulAnbiya
Majmu’ah Hikmah Salafiyyah : https://t.me/hikmahsalafiyyah