Berkata al-Imam al-‘Allamah Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin rahimahullah:

“Ahlul bid’ah tidak ada penjagaan baginya. Mereka tidak terjaga dari kejelekan. Bahkan (perbuatan) yang mereka terjatuh di dalamnya (bid’ah), itulah (sebenarnya) kejelekan. Rasulullah ﷺ bersabda:

“Semua bid’ah adalah sesat dan semua kesesatan berada di neraka”

Maka ahlul bid’ah walaupun dia berdzikir pada Allah, walaupun bertasbih dan bertahmid, walaupun dia melakukan shalat (tetapi) dengan cara yang tidak disyariatkan, maka amalannya itu tertolak. Sungguh syaitan telah menghiasi bagi manusia suatu ibadah sehingga hatinya menjadi lembut, merasa khusyu’, dan membuat dia menangis. Akan tetapi hal itu tidak bermanfaat baginya bila itu adalah bid’ah. Bahkan ibadah itu tertolak.

Tidakkah engkau melihat orang-orang Nasrani, mereka mendatangi gereja, menangis, dan khusyu’ melebihi khusyu’nya sebagian kaum muslimin? Bersamaan dengan itu, hal itu tidak bermanfaat bagi mereka karena mereka berada di atas kesesatan.

Demikian pula ahlul bid’ah. Kita dapati-misalnya-dari kalangan ahli bid’ah- terkhusus orang-orang shufi- kita dapati mereka memiliki dzikir-dzikir yang banyak. Mereka berdzikir pada Allah, menangis, khusyu’, dan hati mereka menjadi lembut. Akan tetapi hal ini semua tidak berguna karena (dibangun) di atas selain syari’at Allah.

Syarh Riyadhush Shalihin 6/27

المبتدع عمله مردود عليه وإن بكى وخشع في بدعته

قـالـ الـعلامة / محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله :

المبتدع لا عصمة لـه، فـلـيس معصومـًا من الـشرّ، بل الـذي وقع فيه هو الـشرّ، قال الـرسول صلى الله عليه وسلم

« كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في الـنار »

فالـمبتدع وإنْ ذكر الله، وإنْ سبّح، وإنْ حمد، وإنْ صلّى على وجهٍ لـيس بمشروع، فـعمله مردود علـيه، قد يزيّن الـشيطان للإنسان عبادة فـيلين قلـبه ويخشع ويبكي، ولـكن ذلك لا ينفعه إذا كان بدعة بل هو مردود علـيه .

ألم تر إلى الـنّصارى يأتون الـكنيسة ويبكون ويخشعـون أشد من خشـوع بعض المسلمين، ومع ذلك لا ينفعهم هذا لأنهم على ضلالة .

كذلك أهل الـبدع نجد مثلاً من أهل الـبدع ولاسيّما الـصوفية نجد عندهم أذكار كثيرة يذكرون الله ويبكون ويخشعـون وتلـين قلـوبهم، لـكن هذا كلـه لا ينفعهم لأنه على غير شرع الله

شرح رياض الصالحين صـ ٢٧/٦

Thuwailibul ‘Ilmisy Syar’i (TwIS)
WA Ashhaabus Sunnah
Majmu’ah Hikmah Salafiyyah : https://t.me/hikmahsalafiyyah