Penyakit hati lebih berbahaya daripada penyakit yang nampak

Berkata al-Imam Ibnu ‘Utsaimin رحمه اللّه :

“Seorang insan apabila ia tidak bersemangat untuk mengobati penyakit hatinya maka sungguh akan ditimpakan hukuman kepadanya dengan bertambahnya penyakit hati tersebut berdasarkan Firman-Nya :

Lanjutkan membaca “Penyakit hati lebih berbahaya daripada penyakit yang nampak”

Iklan

Tiga Macam Hati

Ibnul Qayyim rahimahullah berkata,

Hati itu ada tiga macam :

1 Hati yang kosong dari iman dan semua kebaikan. Ini adalah hati yang gelap. Syaithan beristirahat dari memberikan bisikan-bisikan pada hati yang seperti ini. Karena Syaithan telah berhasil menjadikannya sebagai rumah dan tempat tinggalnya, yang dia mengatur di situ sesuai kemauannya, dan berkuasa penuh terhadapnya.
Lanjutkan membaca “Tiga Macam Hati”

Yang dirahmati dan yang terhalangi di bulan Ramadhan

ANTARA ORANG YANG DIRAHMATI DAN ORANG YANG TERHALANGI DI BULAN RAMADHAN

Al-Hafizh Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan:

من رحم في رمضان فهو المرحوم

Barang siapa yang dirahmati, ia adalah orang yang marhum (mendapat rahmat)

ومن حرم خيره فهو المحروم

Barang siapa yang terhalangi dari kebaikan (di bulan Ramadhan), ia adalah mahrum (benar-benar terhalangi)

ومن لم يتزود لمعاده فيه فهو ملوم

Dan barang siapa yang tidak mempersiapkan bekal untuk akhiratnya di bulan Ramadhan, maka ia adalah orang yang malum (tercela).

Lanjutkan membaca “Yang dirahmati dan yang terhalangi di bulan Ramadhan”

Jenis-jenis Harta

Ketahuilah, rahimakumullah, dirham itu terbagi menjadi empat:

1. Dirham yang diperoleh dengan ketaatan kepada Allah (dengan cara yang halal -pen) dan dikeluarkan pada hak Allah (disalurkan pada tempat-tempat yang dicintai dan diridhai-Nya-pen). Inilah sebaik-baik dirham.

2. Dirham yang diperoleh dengan bermaksiat kepada Allah (dengan cara yang haram-pen) dan dibelanjakan di jalan kemaksiatan kepada-Nya. Inilah sejelek-jelek dirham.
Lanjutkan membaca “Jenis-jenis Harta”

Allah memberikan dunia kepada kalian itu agar kalian mencari akhirat dengannya

Kalimat yang pantas untuk ditulis dengan airmata, perkataan sahabat yang para Malaikat malu kepada beliau, Pemilik dua cahaya yang Allah telah meridhainya.

Utsman Bin Affan radhiyallau’ anhu berkata pada salah satu khutbah yang beliau sampaikan di akhir hayatnya : Lanjutkan membaca “Allah memberikan dunia kepada kalian itu agar kalian mencari akhirat dengannya”