Allah azza wa jalla Menghalangi Antara Seseorang dan Kalbunya

Apa makna firman Allah ‘azza wa jalla,

“Dan ketahuilah sesungguhnya Allah menghalangi antara seseorang dan kalbunya.” (al-Anfal: 24)
 
Jawab :

Makna ayat ini sesuai dengan zahirnya. Allah ‘azza wa jalla berbuat apa saja terhadap hamba-hamba-Nya. Ada yang diberi taufik dan dilapangkan kalbunya untuk menerima keimanan dan diberi hidayah kepada Islam. Terkadang ada yang Allah ‘azza wa jalla jadikan rasa berat dalam kalbunya dan sulit menerima agama Allah ‘azza wa jalla, yang jelas menjadi penghalang baginya untuk menerima Islam.
Baca lebih lanjut

Kisah Kebiadaban Komunis di Indonesia

Komunis belum mati di Indonesia. Mereka masih terus berupaya bangkit di negeri ini. Kita sebagai kaum muslimin harus tetap waspada dan jangan lengah. Kita juga harus terus mengingat sejarah kebiadaban komunis di Indonesia.

Berikut ini kajian tentang kisah kebiadaban komunisme di Indonesia yang dibawakan oleh Ustadz Ayip Syarifuddin hafidzahullah

Kisah Kebiadaban Komunis di Indonesia

Suami Ideal, Antara Kenyataan dan Harapan

Al-Ustadz Ruwaifi bin Sulaimi
 
Dengan segala hikmah dan kasih sayang-Nya Allah subhanahu wa ta’ala menjadikan kehidupan rumah tangga sebagai kehidupan yang penuh hikmah, menyimpan segudang asa, dan menyisipkan banyak rahasia. Ada suka, ada pula duka. Walau jeram-jeram kehidupan selalu ada di hadapan, namun bunga-bunga kasih sayang dan cintalah yang kerap menjadi auranya. Dari kehidupan rumah tangga ini, lahirlah cikal bakal orang-orang besar yang mengantarkan umat menuju kejayaannya.

Itulah salah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta’ala di alam semesta. Namun, hanya kaum yang berpikirlah yang dapat mencerna dan memahaminya. Allah subhanahu wa ta’ala berfirman,

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri, supaya kalian cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (ar-Rum: 21)

Baca lebih lanjut

ISIS bukan berasal dari dakwah Syaikh Muhammad bin Abdil Wahhab

Ditulis oleh Syaikh Abu ‘Ammar ‘Ali Bin Husain Al Hudzaify حفظه اللّٰه

Adapun ucapan mereka :

“Sesungguhnya dakwah Muhammad Bin Abdil Wahhab telah melahirkan kelompok Da’isy (ISIS) dan yang semisalnya”.

Maka jawaban kita dari tuduhan dusta tersebut ialah bahwa Dakwah Syaikh Muhammad Bin Abdil Wahhab berbeda dengan apa yang dilakukan oleh jaringan Da’isy (ISIS) teroris, dan itu nampak dari beberapa sisi :
Baca lebih lanjut

Sebab munculnya fitnah takfir

Asy-Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani rahimahullah berkata :

“Sejauh apa yang saya pahami, sebabnya kembali kepada dua perkara :

Dangkalnya ilmu dan kurangnya pemahaman tentang agama. (Ini yang terpenting), memahami agama tidak dengan kaidah syar’i (tidak mengikuti Sabilul Mukminin, jalan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para sahabatnya).

Baca lebih lanjut

Kajian Tafsir Surat An Nashr

Rekaman kajian rutin tafsir Al Qur’an Kitab Taisirul Karimirrahman Karya Asy-Syaikh Abdurrahman Bin Nashir Assa’dy dan Tafsir Ibnu Katsir Rahimahumallah

Bersama :
Al-Ustadz Abu Nashim Mukhtar rahimahullah

File Audio 16 kbps
Tafsir Surat Al Ikhlas

Tafsir Surat An Nashr 01

Tafsir Surat An Nashr 02

Tafsir Surat An Nashr 03

Tafsir Surat An Nashr Ibnu Katsir

Apakah wudhu tidak sah jika ada kotoran dibawah kuku?

Pertanyaan :

Apakah wudhu tidak sah jika ada kotoran dibawah kuku?

Dijawab oleh al-Ustadz Muhammad as-Sarbini.

Ada silang pendapat di antara ulama dalam masalah ini. Ibnu Qudamah rahimahullah berkata dalam al-Mughni (1/174 terbitan Darul ‘Alam al-Kutub) setelah menukilkan pendapat yang mengatakan wudhunya tidak sah, “Ada kemungkinan dia tidak diharuskan menghilangkan kotoran yang menutup itu. Sebab, biasanya memang ada kotoran yang menutup di bawah kuku. Maka dari itu, seandainya bagian yang tertutup itu wajib dibasuh, tentulah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam akan menerangkannya kepada umat, karena tidak boleh menunda penjelasan suatu perkara dari waktu dibutuhkannya penjelasan itu.”

Baca lebih lanjut