LARANGAN MEMBERIKAN UCAPAN SELAMAT KEPADA ORANG-ORANG KAFIR ATAS HARI-HARI RAYA MEREKA

[ Termasuk ucapan “Selamat Natal”, atau “Selamat Tahun Baru”, ( tahun baru masehi atau imlek, dll) ]

Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah rahimahullah berkata :

“Adapun memberikan ucapan selamat kepada mereka (orang-orang kafir) atas syi’ar-syi’ar kufur yang menjadi kekhususan mereka maka hukumnya HARAM dengan kesepakatan (para ‘ulama).

(lebih…)

Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah pernah berkata,

ليس من منهج السّلف التّشهير بعيوب الولاة، وذكر على المنابر، لأن ذلك يفضي الى الفوضى وعدم السّمع والطّاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الّذي يضر ولا ينفع

“Bukan merupakan manhaj salaf, perbuatan menyebarkan aib-aib penguasa dan menyebut-nyebutnya di atas mimbar. Ini akan menyeret pada penentangan serta keengganan untuk mendengar dan menaati penguasa dalam hal yang ma’ruf. Perbuatan tersebut juga akan menyebabkan sikap memberontak yang amat berbahaya dan sama sekali tak ada manfaatnya.

(lebih…)

(Lanjutan “Pentingnya Fiqh Islami” dan Fiqh (memahami) agama petanda bahwa Allah menghendaki kebaikan padanya)

Asy-Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdillah bin Baz rahimahullah :

“Maka tugas seorang muslim adalah :

(lebih…)

FIQH (MEMAHAMI) AGAMA PETANDA BAHWA ALLAH MENGHENDAKI KEBAIKAN PADANYA

Asy-Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdillah bin Baz rahimahullah :

“Fiqh (memahami) agama yang itu merupakan tanda kebahagiaan adalah ilmu yang memberikan pengaruh kepada pemiliknya untuk memiliki sifat Khasyah (takut) kepada Allah, dan mengantarkannya kepada menghormati larangan-larangan Allah, serta senantiasa merasa diawasi oleh-Nya. Di samping mendorongnya untuk senantiasa melaksanakan kewajiban-kewajiban dari Allah dan meninggalkan larangan-larangan-Nya, serta mendorongnya untuk mau berdakwah ke jalan Allah dan menjelaskan syari’at-Nya kepada umat.

Barangsiapa yang diberi rizki Fiqh agama dalam bentuk seperti itu, maka itu adalah petanda dan alamat bahwa Allah menghendaki kebaikan padanya.

(lebih…)

Syaikh Muhammad bin Shalih al ‘Utsaimin -رحمه الله-

Pertanyaan :

Apa hukum memakai baju yang ada simbol yang berkaitan dengan musik?

Jawaban:

Setiap pakaian yang terdapat padanya isyarat kepada yang HARAM maka haram untuk memakainya

Pakaian yang ada gambar makhluk bernyawanya maka hukumnya HARAM

(lebih…)

Yang mulia Syaikh Al Allamah Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah berkata :

Ketahuilah, sesungguhnya jikalau engkau berdoa untuk meminta sesuatu kepada Allah maka engkau pasti akan beruntung dalam setiap keadaannya.

Karena bisa jadi Allah -subhanahu wa ta’ala- mengabulkan (secara langsung) apa yang engkau minta atau Allah menghindarkan dirimu dari kejelekan yang lebih besar atau Allah menjadikannya sebagai tabungan pahala pada hari kiamat.

(lebih…)

Syaikh Ibnu Baaz rahimahullah (wafat tahun 1420H) berkata:

Telah pasti dari Rasulullah ﷺ kalu beliau bersabda:

“Telah terpecah kaum Yahudi menjadi tujuh puluh satu golongan, yakni, semuanya di neraka kecuali satu,” mereka adalah pengikut Nabi Musa ‘alaihis salam.

“Dan telah terpecah kaum Nasrani menjadi tujuh puluh dua golongan”, maknanya sesungguhnya semuanya masuk neraka”, kecuali satu, mereka adalah para pengikut Nabi Isa ‘alaihis salam.

(lebih…)